Antage

Antage
Fæste, tænke sig, forudsætte; godkende.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • antage — an|ta|ge vb., r, antog, antaget (foran fælleskønsord antagen el. antaget), antagne (jf. §31 34); en antagen el. antaget roman; et antaget tilbud; antagne elever …   Dansk ordbog

  • Adoptere — Antage som sit eget. Knæsætte …   Danske encyklopædi

  • Animal sexual behaviour — This article is about the sexual behaviour of non human animals; see also Human sexuality and Sexual reproduction. Animal sexual behaviour takes many different forms, even within the same species. Among animals other than humans, researchers have …   Wikipedia

  • Zoophilia — For other uses, see Zoophilia (disambiguation). Bestiality redirects here. For other uses, see Bestiality (disambiguation). Zoophilia, from the Greek ζῷον (zṓion, animal ) and φιλία (philia, friendship or love ), also known as zoosexuality, is… …   Wikipedia

  • Ormr Steinþórsson — was a skald about whom little is known. Seven fragments of poetry by him are quoted in the Skáldskaparmál section of Snorri Sturluson s Prose Edda. One of those fragments is also quoted in the Third Grammatical Treatise by Óláfr Þórðarson while… …   Wikipedia

  • Bit — har i ITterminologi følgende tre betydninger: 1. Binært ciffer Eksempel på brug: en byte består af otte bit der hver især kan antage værdierne 0 eller 1. 2. Måleenhed for lagringskapacitet Eksempel på brug: Et skærmkort afsætter typisk 16, 24… …   Danske encyklopædi

  • Discipel — Elev, lærling, tilhænger. Dugmager Klædemager. Klæde væves toskaftet og temmeligt tæt af karteuldgarn, noppes flere gange, valkes tæt, rues og overskæres, de finere sorter endog mange gange, presses og decateres. Kilde: Nordisk Konversations… …   Danske encyklopædi

  • Entamoeba histolytica — er en amøbe et slimet, mikroskopisk, encellet dyr uden fast form. Entamoeba histolytica er en af de dyreparasitter (snyltere), der med sikkerhed smitter gennem fødevarerne. Foruden amøbeformen kan den også antage form som en cyste (en blære). Det …   Danske encyklopædi

  • Kvantemekanikkens historie — I år 1900 foreslog Max Planck at energi kan være kvantiseret. Denne ide opstod i et forsøg på at beskrive den observerede frekvensfordeling af energi udsendt fra et sort legeme. Einstein forklarede i 1905 den fotoelektriske effekt ved på… …   Danske encyklopædi

  • Reelle tal — De reelle tal, der skrives mathbb{R}, er alle tal, der kan skrives som en uendelig decimalbrøk, altså sum {n=1}^{ infty} frac{a n}{10^n}, a n in {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }. Der gælder, simpelthen fordi vi kan antage at an = 0 fra et vist trin at… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”